Gençliğin manevi ilacı namaz

2010-08-25 16:25:00

 

Müslüman ebeveynlerin, çocukları hakkında ortak bir sorunları vardır. Zaman zaman sohbetler esnasında bu sorun sık sık gündeme gelir: Çocuklarımızın namaz konusunda gösterdikleri gevşeklik veya tembellik sorunu.

“Oğlum namazını kıldın mı?”

“Kızım, namaz konusunda niye bu kadar uyuşuk davranıyorsun?”

“Kocaman çocuk oldunuz hala namazı size hatırlatmak zorunda kalıyoruz.” v.s konuşmalara hemen hemen her hanede şahid olursunuz…

Biz ebeveynler unutmayalım ki bazı kurallar taklide dayanır ve yaşanarak öğrenilir. Anne ve baba olarak çocuklarımıza örnek olmalı ve davranışlarımızla çocuklarımıza model olmalıyız. Biz ebeveynlerin çocuklarımızı namaza alıştırmak için cuma, teravih ve iki bayram namazı gibi İslami fırsatları iyi değerlendirmeliyiz.

Özellikle bu mübarek ayda çocuklarımızla birlikte camideki o manevi havayı teneffüs etmeye en az onlar kadar bizim de ihtiyacımız vardır. Çocuklarımıza cami ortamını ve adabını öğretmek ve sevdirmek, onları camiyle tanıştırmak...

Maalesef ülkemizde imam ve cami hep ölümle, yasla anılır bir hale getirilmiştir. Hayatın, mutluluğun ve Müslümanların buluşma/kaynaşma yeri olan camilerimiz, böyle tanınmamalı. Çocuklarımızla birlikte cuma veya teravih namazına giderken değişik, güzel ve geniş tarihi camileri tercih etmek, hutbeyi ve namazı fazla uzatmayan imamı dinletmeye götürmek, onların şevkini daha bir artırır.

Hem çocukların ebeveynleriyle birlikte camiye gitmeleri, aile arasında sevgi ve rahmete dayalı güçlü manevi bir bağ oluşturur. Bu İslami gelenek, nesilden nesile devam eder. Bir baba çocukluğundaki yaşadığı bir olayı şöyle aktarıyor:

“Bizler mescitten çıkarken, elimden tutan o sıcak eli hiç unutamam. Şu an bile onun sıcaklığı vücudumda dolaşıyor. O el, kendisiyle mescide devam ettiğim babamın elidir. O eli her hatırlamada oğlumu küçüklüğünde namaza alıştırmanın ne kadar önemli olduğunu hissederim.”

Çocuklarımızı namaza teşvik edecek belli vasıtalardan bazıları şunlardır:

Çocukların odasına namazların vakitlerini gösterecek bir liste koymak.

Aile gezilerimizde erkek çocuklarımızın namaza alışmaları için ezan ve kameti okutabiliriz. Yine bu tür gezilerde ve sohbet ortamlarında kendi yaşıtlarına imamlık etmeye teşvik edebiliriz…

Çocuğumuz sohbet ederken veya ezan okurken, kamet ederken ve arkadaşlarıyla namaz kılarken, kameraya almak ve zaman zaman bu kaseti ailece seyretmek onu teşvik edici bir unsur olabilir.

Çocuklarımıza özel günlerde güzel, dikkat çekici bir seccade, takke, güzel kokulu özel bir tespih, kız çocukları için güzel eşarplar hediye edebiliriz. Bu, aradaki muhabbet ve sevgiyi artırır.

Çocuklarımız ve gençlerimiz için namaz niye bu kadar önemlidir?

Gençliğin bozulduğu, dosdoğru olan dininden uzaklaştırıldığı ve etraflarından onları baştan çıkaran tuzaklar karşısında namaz onları kötülükten koruyan bir set, bir zırh ve kaledir…

Ahlak ve nefsin terbiyesi alanında namazın çok büyük faydaları vardır. Mümin kişinin, namazını eda etme sırasında ruhunda Rabbine itaat ettiğini ve kendisiyle Allah arasında hiçbir engelin olmayışını hissetmiş olması ve Allah ile fısıldaşmasıyla kalbinde O’nun saygısı, korkusu ve murakebesi gerçekleşir.

Çocuklarımıza insanların ibadetine Allah’ın asla ihtiyacı olmadığına tam tersine insanların Allah’a ibadet etmeye ihtiyaçları olduğunu anlatabilmeliyiz. Çünkü hasta olan biz kullarız. Tabip olan Cenab-ı Allah’tır. İlaçlar nasıl doktor için değil, hasta için gerekliyse ibadetler de Allah için değil, kul için gereklidir.

Demek ki namaz, tıpkı doktorun hastasının ateşini ölçtüğü termometre gibi insanın imanını ve amellerin ölçüsüdür.

http://islamportali.net/index.php

0
0
0
Yorum Yaz