Kalpteki Dünya Sevgisi

2010-09-11 23:57:00

"İnsan, mahiyet-i câmiiyeti itibarıyla, mevcudatın hemen ekserîsiyle alâkadardır. Hem insanın mahiyet-i câmiasında hadsiz bir istidad-ı muhabbet derc edilmiştir. Onun için, insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor."
Yer: Lem'alar, Üçüncü Lem'a
Açıklayan: Sinan Yılmaz

0
0
0
Yorum Yaz