ALLAH'a tevekkül edene..ALLAH kafidir.

2006-12-24 19:11:00

  Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki, rahat edesin. Allah'a abd olana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir.  İman tevhidi, tevhid teslimi,teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyn'i iktiza eder. Edebin asıl menşei sünnet-i seniyyeye ittiba etmektir; vicdan değildir, kalp değildir. Aslında, cennetlik mi-cehennemlik mi olduğumuzu merak etmek değil de, o mevzuyu çok iyi bilmiş olmanın gerekleri neler onları yerine getirmek önemlidir. Hakk yolunda, millet yolunda çekilen sıkıntılar kadar insanı günahlardan arındıran, ulvîleştiren ikinci bir şey daha yok gibidir. "Günahlar içinde öyle günahlar vardır ki; namaz, oruç gibi ibadetler değil de, geçim yolundaki sıkıntı ve maişet derdi onlara kefaret olur." Ya içinde yaşadığımız toplumu kurtarma gayreti ve bu uğurda çekilen sıkıntılar..!   ... Devamı

Benim rabb- ı rahim'im dünyayı bana bir hane yaptı

2006-12-24 13:10:00

  Evet ey insan! Sen her zaman başkalarına muhtaç bedenin ve hayvanî nefsin yönüyle; küçük bir parçacık, fakir bir mahluk, zaif bir canlısın ki; bütün dehşetli ve sürekli değişip duran varlıkların dalgaları içinde çalkalanıp gidiyorsun. Fakat Allah sevgisinin ışığını içeren imanın nuruyla nurlanmış olan İslamiyet’in terbiyesiyle kemale erip; insaniyet cihetinde (yönüyle), kulluk içinde bir sultansın ve bir bütünün içinde parça olnakla bir bütün, küçüklüğün içinde bir alemsin. Küçük olmana rağmen öyle bir makamın büyük ve yetkileri geniş bir sorumlususun ki, diyebilirsin: ‘Benim Rabbı Rahim’im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi, o haneme bir lamba; ve baharı, bir deste gül; ve yazı, nimet dolu bir sofra; ve hayvanı, bana hizmetkâr yaptı. Ve bitkileri, o hanemin süs eşyaları yapmıştır.’                                                                    ... Devamı

Herşeyde bir güzellik ciheti var

2006-12-24 19:04:00

Herşeyde hatta en çirkin görünen şeylerde, hakiki bir güzellik ciheti vardır. Evet, kâinattaki herşey, her hadise, ya bizzat güzeldir. Ona “hüsn-ü bizzat” denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona “hüsn-ü bilgayr” denilir. Bir kısım hadiseler var ki, zahiri çirkin, karışıktır."Fakat o zahiri perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var.!" Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam nebatatın tebessümleri saklanmış ve güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin ayrılık perdeleri arkasında İlahi Celal tecellilerinin mazharı olan kış hadiselerinin tazyikinden ve tazibinden (azap çektirmesinden) muhafaza etmek için nazlı çiçeklerin dostları olan nazenin hayvancıkları hayat vazifesinden terhis etmekle beraber, o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer hazırlamaktır.Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Tohumlar gibi neşv-ü nemasız kalan birçok istidat çekirdekleri, zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sübüllenip güzelleşir. Güya umum inkılâplar ve külli değişmeler, birer manevi yağmurdur.Fakat insan, hem zâhirperest, hem hodgam (kendini düşünen) olduğundan zâhire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgamlık cihetiyle yalnız kendine bakan netice ile muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder.Hâlbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise, yaratanının isimlerine ait binlerdir. Mesela: Yaratıcı Kudretin büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçlan zararlı, manasız telakki eder. Hâlbuki onlar, otların ve ağaçların teçhizat takınmış kahramanlarıdırlar. Mesela: Atmaca kurşunun serçelere musallat edilişi, zahiren rahmete uygun gelmez. Hâlbuki serçe kuşunun istidadı, atmacanın musallat olması ile inkişaf eder.   ... Devamı

MADDİ GÜZELLİKLERİN DIŞINDA..BAŞKA BİR TÜRLÜ BAKIYORUZ HAYATA...

2006-12-20 13:00:00

Düşünüyorum da, madem bu hayat çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor... Hem madem ölüm celladı, her an kapımızı kolluyor, o son nefesimizi de vermemizi bekliyor... Hem madem dünya durmuyor gidiyor, insan dahi durmuyor,beraber gidiyor... 10 - 15 sene sonra bakmışız ki, eğer ömür varsa tabii ki, belimiz bükülmüş, saçlar ağarmış, hayat ...üstümüze binmiş, hastalıklar almış başlarını gitmiş... ve geriye şöyle bir baktığımızda ne yaptım, ne bıraktım geride, öbür tarafa, ebediyet, sonsuzluk alemlerine ne gönderiyorum ;diye bir baksak ne cevap verebiliriz acaba? Düşünüyor ve şöylece etrafımıza ve dünyaya bir bakıyoruz, içinde bulunduğumuz hayat şartlarından, maddi imkanlardan sıyrılarak bir an bu maddi güzelliklerin yaninda bir de başka bir türlü bakıyoruz hayata...                                 ... Devamı

Oralarda....Çok zor Çocuk olmak....

2006-12-18 14:22:00

Bazen çocuk olmak istiyorum... Insan küçük olunca beklentileri de küçük oluyor elbet.Belki de ondan çocuk olma isteğim.Büyüyüp yetişkin olmak,hayatta elbette kaçınılmaz bir şey.Bize göre çocuk olma hayali çok kolay.Ama başkaları ne çocuk olduğuna, ne de yetişkin olduğuna sevine biliyor...Filistinde çocuk olmak zor mesela..lübnanda...ırakta..Aslında " yaşamak çok zor"oralarda.. Devamı

"Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla"

2006-12-18 13:43:00

Herhangi bir işe,eyleme başlarken; "ALLAH" ile başlamak, İslâm düşüncesinin ayırıcı niteliğidir—tıpkı geleneksel bir Müslüman tarafından yazılan her kitabın ‘bismillah’la, yani ‘Rahman ve Rahîm olan ALLAH'ın adıyla’ ibaresi ile başlaması gibi.Bende bloğuma Rahman ve Rahîm olan ALLAH'ın adıyla başlıyorum. Devamı